Jakie są główne rodzaje kajaków?

kajaki na wystawie

Istnieją trzy główne rodzaje kajaków, które różnicują się między sobą budową, która z kolei różnicuje ich przeznaczenie.

Wyróżniamy kajaki:

  • rekreacyjne,
  • sportowe,
  • turystyczne.

Wśród nich można wydzielić kilka podrodzajów. Wszystkie jednak łączy jeden fakt: sterowane są przy pomocy wioseł nieprzytwierdzonych do kajaka. Profesjonalne firmy organizujące spływy kajakowe po rzece Wieprz zapewniają dostęp do najlepszych typów kajaków.